सर्प दंश होताच लगेच हे उपाय घरीच करा जीवाला धोका राहणार नाही.

सर्प दंश होताच लगेच हे उपाय घरीच करा जीवाला धोका राहणार नाही.
 •सर्प दंशाची लक्षणे

१५ ते ६० मिनिटात विलक्षण दिसू लागतात. प्रथम सृष्टी आल्यासारखे होते नंतर डोळ्यांच्या पापण्या खाली पडतात पायातील शक्ती नष्ट होऊन उभे राहता येत नाही नंतर बोलता  येईनास होते जिभेत वात होऊन तिची हालचाल बंद होते तोंडातून लाळ फार गळते मळमळते ढंकरा करा येतात किंवा शांती होते पुढे सर्वांची शक्ती नष्ट होते श्वास गुदमरू लागतो स्नायू झटके येतात श्वास बंद अडखळत चालतो आणि तो बेशुद्ध होतो.

•सर्प दंश होताच

प्रथम ताबडतोब या दशांच्या टिकाणावर चार बोंट जागा सोडून वस्त्रांची किंवा चिंदींची किंवा चामडींच्या वादी अथवा नरम सुतांची दोरी वगैरे इत्यादी करिये इत्यादी यांना घट्ट बांधून ठेवावे असे केल्याने प्रतिबंध केले केलेले विशदेंत संचार करणार नाही
नंतर  दंश स्थानास चा कुणी अशा फासण्या मारून विष दाबून काढावे. जीव वांचतो.

आसाध्य लक्षण
 दंश होतास त्याचे तोंड व डोळे पांढरे झाले आहेत जी ताटली आहे वरचेवर मुर्चेत येते आहे व जादा उच्च स्वास थंड झाला आहेत तो जगत नाही•सर्पाच्या विषयावर घरगुती उपचार

(१) रिथाचा पाणी करून ते पोटभर पाजावे म्हणजे उलट्या होऊन ताबडतोब उतरते व त्याचे पाण्यात डोळ्यात अंजन करावे जीव वाचतो
(२) तंबाखू पाण्यात कुच करून (कोळून)ते पाणी पाजावे  व वांती करवावे सर्पाचे विष उतरते व जीव वाचतो.
(३) रुईच्या झाडाची पाणी रुईच्या दुधात वाटून गोळ्या कराव्या व ती एक एक गोळी पंधरा पंधरा मिनिटांनी घ्यावी अथवा रुईचे मूळ पाण्यात उगळावून पाजावे अथवा पांढऱ्या कन्हेरीचे मूळ पाण्यात उगवून पाजावी सर्पाचा वीस उतरते व जीव असतो
(४) कडुलिंबाच्या पानांचा रस काढून तो  वीस उतरतेपर्यंत पाजावे विष उतरले म्हणजे रस कडू लागतो.
(५) नित्य सकाळी उठून कडूलिंबांची पाने मूठभर चावून खात जावी म्हणजे सर्पदंश झाला असता त्यात  विषबाधा होणार नाही.
(६) घरात सर्प असल्यास किंवा सयन्स असल्यास पुष्कळ वेखंड व डोक्यांची केस जाळावे त्याच्या धुरास वास सर्पना सहन होत नाही त्यांना वसाने सर्प, उंदीर हे अगदी पळून जातात•वीष विज्ञान

पोटात कोणत्याही विष POISONS गेले असता पोटात वीष गेले हे समज तात दोन मुठीभर मीठ पाण्यात मिसळून ते पाणी किंवा रिठाचे फळावरील टरफेल पाण्यात कुच करून ते पाणी गाळून पोटभर पाजावे व घशात कोंबड्यांच्या किंवा कबुतरांच्या पंखाच्या गुदगुल्या करून टाकावे हा उपाय ताबडतोब केल्यास उलट्या होऊन पोटातील सर्व विष ताबडतोब निघून जाते व जीव वाचतो.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जीवनात 'या ' गोष्टी करू नका हार्ट अटॅक कधीच येणार नाही.

विंचू व इंगळीचे व उंदिराचे विषावर उपचार